Telefon

ALTINGEN Yaklaşımı

ALTINKÜRE’de Mizaç Odaklı Eğitim

Altınküre Okullarında mizaç odaklı eğitim yaklaşımımız çerçevesinde yıl boyunca velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik mizaç odaklı eğitimler, seminerler, raporlar ve etkinlikler yürütüyoruz.

Bu çalışmalarla her öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıyoruz. Onların doğuştan sahip olduğu psikolojik mizaç yapısını tespit ediyor, bu mizaç yapısını davranış, düşünce ve eyleme en sağlıklı şekilde yansıması için destekliyoruz.

Böylece kişilik gelişimlerine eğitim süremiz boyunca mizaç odaklı dokunuşlar yapıyoruz. Psikolojik esneklik ve sağlamlıklarına destek olacak şekilde rehberlik çalışmaları yürütüyoruz.

Bu çalışmaların velilerimize yönelik kısmında öğrencinin mizaç yapısına özel detaylı rapor sunuyor ve bilgilendirme yapıyoruz. Sene boyunca farklı başlıklarda mizaç seminerleri, odak grup çalışmaları ve etkinliklerle ‘mizaç odaklı ebeveynlik’ desteği sağlıyoruz. Böylece her velimize çocuklarının doğuştan sahip oldukları psikolojik yapıya nasıl eşlik edecekleri, onların psikolojik ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları, psikolojik gelişimlerine nasıl destek olacakları konusunda mizaç odaklı bilgiler sunuyoruz.

Öğretmenlerimizi her eğitim yılı başında mizaç eğitimleriyle ‘mizaç odaklı öğretmenlik’ tarzlarını destekliyoruz. Yine öğretmenlerimize yönelik sene boyunca çeşitli seminer ve içeriklerle mizaç bilgisini kullanma ve pratik etmeye yönelik eğitimler yapıyoruz. Böylece her öğrencinin mizaç dilini yakından tanıyan öğretmenlerimiz, eğitim süreçlerinde bu bilgiyi etkin şekilde kullanarak, her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alıyor. Öğrenciye özel motivasyon tarzlarıyla akademik desteğini çeşitlendiriyor.  

Altınküre Okulları olarak ‘mizaç odaklı eğitim’ yaklaşımı ile her öğrencinin iyi oluş halini güçlendirmek, hazır bulunuşluğunu desteklemek ve sağlıklı kişilik gelişimine eşlik etmek için mizaç odaklı bir yol haritası kullanıyoruz.

 

 

 

Mizaç Odaklı Eğitim yaklaşımımızın kazanımları:

Öğrencilerimiz;

Bireysel farklılıklarını bilir ve tanımış olur. Mizacının potansiyel güçlü yanlarını keşfeder. Kabiliyetlerini ve yatkınlıklarını fark eder.
Sahip olduğu kişilik yapısını tanır ve gelişime açık olduğunu bilir. Bu yönlerinin gelişimine yönelik destek alır. Motivasyon kaynaklarını yönetme becerisi kazanır. Mizaç yapısını destekleyici ve geliştirici rehberlik hizmetleri alır. Arkadaşlarının bireysel farklıklarını kabul eder, iletişim becerilerini güçlendirir.

Velilerimiz;

Çocuğunun mizaç tipini öğrenir, detaylı mizaç raporu ile onu daha yakından tanır. Böylece Çocuğunun psikolojik dilini keşfeder.
Ebeveynlik tarzını mizaç odaklı geliştirir. Çocuğuyla mizaç odaklı iletişim kurabilme bilgisine sahip olur. Bu bilgi ışığında çocuğunun psikolojik gelişimine uygun yöntem ve yaklaşımlar sergileyebilir. Mizaç seminer ve odak grup çalışmalarına katılarak, çocuğunun psikolojik mizaç arayışlarını bilme ve beklentilerini daha iyi anlayabilme imkanına kavuşur. Çocuğunun motivasyon noktalarını fark eder. Çocuğunun mizacına bağlı güçlü ve riskli yanlarını bilir, buna uygun yöntemler kullanır. Aile içi iletişimde mizaç çatışmalarını önleme ve sağlıklı iletişim geliştirme imkanına kavuşur.

Mizaç Odaklı Çalışmalarımızla Neler Yapıyoruz?

1. Mizaç Eğitimleri (Tüm eğitim kadromuz)

2. Öğrenci ve velilerimize yönelik mizaç test ve raporları

3. Velilere yönelik değişik başlıklarda mizaç seminerleri

4. Velilere yönelik odak grup çalışmaları

5. Velilere özel mizaç odaklı video içerikleri

6. Öğretmenlerimize yönelik çeşitli başlıklarda mizaç seminerleri

7. Öğretmenlerimize özel mizaç odaklı video içerikleri

8. Rehberlik servislerine özel süpervizyon çalışmaları