Telefon

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

Duygusal Zekâ Nedir?

Duygusal zekâ; bireyin duygularını akıllıca, duyarlı, yararlı ve bilgece bir tarzda kullanma yetisidir. Sağ beyinde yer alan duygusal zekâ (EQ) geliştirilebilir bir yapıya sahiptir. EQ'su yüksek kişiler; kendini harekete geçirebilme, olumsuzluklara rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek doyumu erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve umut besleme gibi özelliklere sahiptir.

 

Öz farkındalık

Öz farkındalık, iç dünyamızı, düşüncelerimizi, duygularımızı ve inançlarımızı anlamak, farkına varmaktır. Bize ait tüm duygu, düşünce ve inançların farkına varmak demek, gerçekte kim olduğumuzu anlamak demektir

Kedini Yönetme

Kendini yönetmek insanın sahip olduğu duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi, bunları, olumlu amaçlar için yönlendirmesi demektir. Böylece kişi, duygularının esiri olmaktan kurtulup onları yönetebilme becerisine sahip olacaktır.

Motivasyon

Duygusal zekâda motivasyon başlığı olumlu bir davranışın kazanılması ve uygulanmasında oldukça önemlidir. Yeni bir durum sergilemek için atılacak ilk adım kolay olmayacaktır. Motivasyon burada devreye girer

Empati

Empati kurmak, karşı tarafın duygu ve düşüncelerinin daha iyi irdelenmesini sağlar. Böylece daha mantıklı, sağlıklı ve sevgi dolu ilişkilerin temeli atılmış olur.

İletişim Becerileri

Etkili iletişim becerileri kişinin sosyal ve bireysel gelişimini destekler. İletişim becerilerindeki yapıcı tutum kişinin kişisel hayatında karşılaştığı problemlerle daha kolay baş etmesini sağlar.

Psikolojik Sağlamlık

Psikolojik sağlamlık, zor deneyimlerden ve öngörülemez zorlayıcı olaylarla baş edebilme, uyum sağlayabilme, esneklik kullanabilme ve ilerleyebilme, zorlayıcı bir stres faktörü karşısında, olumsuz duygusal tecrübelere karşı kendini toparlayabilme ve iyileştirme gücü şeklinde tanımlanır. Bireyin zor deneyimlere karşı yerinde ve mantıklı çözümler üretmesini sağlar

Yaşam Becerileri

Yaşam becerileri, bireylerin günlük yaşamın istekleri, zorlukları ve engelleri ile etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan uyumlu ve olumlu davranış becerileridir.