Telefon

EKO OKUL

 

EKO OKUL PROGRAMI NEDİR?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eco - Okullar uluslararası bir projedir ve Avrupa' da bu projeye kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko - Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko etikettir.

 

KONUMUZ

ALTINKÜRE Okulları Ana Sınıfı öğrencilerimiz ile bu yıl, Eko-Okullar Projesi kapsamında  "Çöp Atık ve Geri Dönüşüm” konusu üzerinde çalışıyoruz.

PROJENİN FAYDALARI

Projenin uygulanması, öğrencilerimize çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırmaktadır.

EKO OKUL PROJESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİMİZ;

 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneğini geliştirir,
 • Plan yapma becerisi geliştirir,
 • Tüketim alışkanlıklarını değiştirir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci geliştirir.

PROJEMİZİN OKULUMUZA KATKILARI;

 • Okulumuzdaki temizlik ve düzeni sürekli kılar,
 • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 • Okul öğrencilerce sahiplenilir.

  Programın başarıya ulaşmasındaki en büyük desteğimiz;
 • Okul müdürümüzün, idarecilerimizin ve velilerimizin desteği,
 • Çocuklarımızın, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
 • Çalışanların aktif katılımı,
 • Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

Altınküre Anasınıfı olarak  “Çöp ve Atık” konusunda çalışmalar yürütürken önümüzdeki dönemlerde de yeşil ve yaşanabilir bir dünya, çevre bilinci kazanma, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak, çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla siz değerli velilerimizin de desteği ve çabası ile programa devam edeceğiz.