Telefon

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik ve rehberlik birimi olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin bireysel gelişimine destek olmak ve  bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitsel Rehberlik

Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu, özellikleri, sosyal durumu ve zekâ seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan çalışmalardır.

 • Etkili ders çalışma yöntemleri
 • İç-dış motivasyon
 • Zaman yönetimi
 • Test çözme teknikleri

Mesleki Rehberlik

Çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya dek geçen gelişim süreci boyunca, her dönemdeki mesleki gelişim görevlerinin sağlıklı bir şekilde başarılması için sunulan çalışmalardır.

 • Alan seçimi
 • Üniversite gezileri
 • Akademi günleri
 • Üniversite ve bölüm tanıtımları

Kişisel Rehberlik

kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik çalışmalardır.

 • Özgüven
 • İletişim becerileri
 • Problem çözme becerileri
 • Kaygı ve baş etme yolları

 

Okulumuzun rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin akademik ve bireysel gelişimleri için anket-envanterler uygulanmakta, bireysel görüşmeler yapılmakta ,sunum ve seminerlerle bu çalışmalar desteklenmektedir.