Telefon

Sağlık Hizmetleri

ALTINKÜRE OKULLARI

Öncelikle öğrencilere ihtiyaç duyulan anda yardımcı olabilmemiz için sağlık durumunu belirleyecek olan bilgiler her yıl düzenli olarak ‘’Sağlık bilgi formu’’ ile hekiminden gelen raporları öğrenciye ait sağlık dosyalarında tutulmakta ve bu bilgiler k12 sisteminde bulunan Sağlık kartı bölümüne işlenmektedir. Ayrıca öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlamak üzere durumu açıklayıcı bir hekim raporu istenmektedir. Sağlık ile ilgili tüm süreçlerde mahremiyet başta olmak üzere, öğrencinin bir birey ve hasta olarak hakları gözetilmektedir.

Altnküre Okullarında öğrencilerin acil sağlık hizmetleri, okul revirinde tam zamanlı görev alan “okul hemşiresi” tarafından yürütülmektedir. Amaç, öncelikle öğrencilerimize koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesidir. Sağlık problemi yaşayan öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde sağlık birimine yönlendirilmektedir. Revirde yapılan ilk müdahaleden sonra yapılan müdahaleler kayıt altına alınmaktadır ve bu kayıtlar k12 net sisteminin sağlık bölümünde bulunan tıbbi vakalar kısmına işlenmektedir ayrıca gerekli görüldüğünde veliye haber verilmektedir. Bunun yanı sıra burun akıntısı, ateş, öksürük, ishal gibi kolay bulaşabilen hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin velileri okul reviri tarafından aranmaktadır ve öğrencinin okuldan alınarak istirahat ettirilmesi istenebilmektedir. Bunun amacı hem öğrencinin iyileşmesinin hızlanması hem de okul içindeki bulaşmanın en aza indirilmesidir.

Öğrencinin acil durumlarında ise veli bilgilendirilip hemşire gözetiminde sağlık kurumuna sevk edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi ile bağlantılı çalışılmaktadır.

 

İLAÇ UYGULAMALARI

Öğrencilerimizin herhangi bir nedenle okul saatleri ve sınırları içerisinde kullanacağı ilaçları olduğu günlerde velimizin göndermiş olduğu ‘’ilaç bilgi formu’’ doğrultusunda revirde uygulanmaktadır. Okulda öğrencimize verilen ilaçlar k12 sisteminden gün sonunda sağlık kartına işlenmektedir ve velilerimize bilgilendirme mesajı atılmaktadır.

 

 

 

 

 

TARAMA UYGULAMALARI

Görme tarama testi: Öğrencinin öğrenim görevini yerine getirebilmesi için iyi görmesi gerekmektedir ancak çoğu zaman öğrenci bu durumu fark etmez bu da öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engellemektedir. Bu nedenle okul hemşiremiz tarafından her yıl birinci sınıf öğrencilerimize okulumuzda Snellen Görme Tarama Testi uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda veli ile iletişime geçip doktora yönlendirilmektedir ve takibi yapılmaktadır.

Boy kilo ölçümü:  Çocukluk çağında obezite sıklığı giderek artan bir sorun haline geldiğinden; hem farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimizin beden kitle indekslerini persantil eğrileri ile takip edilebilmek amacı ile boy ve kilo ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümler konusunda velilerimiz bireysel olarak bilgilendirilmektedir.

İşitme tarama testi: Ülkemizde de işitme taraması, 81 ilimizde, ilköğretimin 1. yılında, bilim komisyonu tarafından belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında, işitme taraması konusunda eğitimli TSM ya da SHM’de görevli sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. Tarama sonrası okul hemşiremiz tarafından velilerimizle koordinasyon sağlanmaktadır ve takibi yapılmaktadır.

Aşı uygulamaları: İlköğretim 1.ve 8. Sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verilmiştir. İlimizde okul çağı aşı uygulamaları başladığı zamanlarda velilerimiz bilgilendirilmektedir ve aşı uygulaması için Aile Hekimliklerine yönlendirilmektedir. Aşı takipleri okul hemşiremiz tarafından yapılmaktadır.

Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerinin yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir.