Telefon

Sanat

Sanat
  • 17 Mayıs 2023

Sanat; estetik endişeler taşıyan biçim oluşturma ve kendini anlatma çabasıdır.

  Sanatın ana özelliği insanın yaratıcı gücü ile birleşen iradeli bir eylem olmasıdır. Duyuş, düşünce, amaçlar, durum ya da olaylar, düş gücü ve beceri kullanılarak deneyimlerden de yararlanılarak özgün bir biçime kavuşturur. Bu yönüyle sanat etkinliktir ve insanlar tarafından, insanlar için oluşturulan, belirli bir nesneyi, öznel bir biçimi üretmeyi amaçlayan bir çabadır. Yani çaba sistemli ve disiplinli bir çalışmadır. Bu bağlamda sanatsal faaliyetler yürütülürken bireylerden beklediğimiz özgürce duygu düşüncelerin aktarımı yanı sıra gereken disiplin ve özveri güdüsü ile hareket etmeleridir.

   İnsanın bir anlatım yolu ve biçimi olan sanat çeşitli şekillerde gruplandırılır. Geleneksel olarak gruplandırılan sanat dalları,

1- Plastik ve görsel olarak (heykeltıraşlık resim ve mimarlık)

2- Fonetik ve ritmik olarak (dans müzik şiir) şeklinde 6 dalda toplanmış ve Sinema 1895 yılından sonra "yedinci sanat" olarak gruplamaya dahil olmuştur.

Resim dalı üzerinde biraz detaylandırma yapacak olursak, eni ve boyu olan iki boyutlu bir yüzeyi, nokta, çizgi, benek, leke ve renklerle estetik endişe taşıyarak parçalama, kompozisyon oluşturma ve bu plastik unsurlar ile güzelliği arama sanatçının kendisine ait duygu ve düşüncelerini ifade etme sanatıdır. Yapıldığı yüzey bazen bir duvar bazen de kâğıt, tuval gibi sadece eni ile boyu olan düz alanlardır.

Resim işlediği konulara göre portre, peyzaj, nü, natürmort, enteriyör resim gibi isimler alır. Portre, insanın baş kısmını konu alan çalışmalardır. Peyzaj manzara resimleridir. Natürmort ölü doğa anlamında olup cansız doğa objeleri ile oluşturulan kompozisyonlardır. Enteriyör bina içini konu alan çalışmalardır.

Resmin yüzeyinde somut biçimler yer aldığı gibi, konuyu soyut biçimlerde oluşturabilir. Resmin biçimini ya doğada olan bir varlık ya da sembolik bir varlık oluşturur. Bu biçim hangisi olursa olsun, aslında bir yanıyla soyutlanmış gerçeğinden bir yanıyla ayrılmış bir biçimdir.

 Biz de sanatsal çalışmalarımızda öğrenciyi merkeze alarak onlara farklı bakış açıları kazandırma, kendilerini özgürce ifade edebilme ve bu ifade yöntemlerinde estetik kaygı güderek yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak üretkenliklerini artırmak için onlara gerekli ortamı sağlayıp doyurucu bir rehberlik yapma hedefi gütmekteyiz.

Elif Kavas SELÇUK

Görsel Sanatlar Öğretmeni

(Altınküre Anadolu & Fen Lisesi)