Telefon

Anasınıfı

YABANCI DİL 

Değişen ve globalleşen dünyamızda yabancı dili sadece ders saatlerine sınırlamadan okulun her alanında konuşmalarına olanak sağlıyoruz.

İNGİLİZCE

Erken yaşta çocuklarda yabancı dil öğretimi son yıllarda ülkemizde giderek önem kazanmaktadır. Dil bilimciler ve eğitimciler erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını ve bu dönemin dil öğrenimi için en aktif ve kalıcı olduğunu belirtmektedirler. Altınküre’de yabancı dil eğitimi, daha etkili ve kalıcı olabilmesi için çocukların gündelik yaşamlarıyla özdeşleştirebileceği bir biçimde verilir. Böylece çocuklar, öğrendikleri kavramları belleklerinde kolaylıkla tutabilirler. Ayrıca öğrencilerin öğrendikleri kavramları pekiştirebilmeleri adına birtakım programlar bulunmaktadır.

 

Küçük yaş grubunun en çok ilgisini çeken hikaye anlatımı etkinliklerin temelini oluşturur.

İngilizce eğitim programımız, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına uygun olarak, ay grupları da dikkate alınarak alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanır.

Programımız yıl boyunca farklı yaşam becerileri kazandırma üzerine tasarlanmış ve çocuğun büyüyen yaşı ile kazanım sayısını artırarak devam edecek şekilde kurgulanmıştır.