Telefon

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Eğitim sektöründe okul öncesinden yükseköğretime kadar , insani değerleri özümsemiş hayata hazır bireyler yetiştiren okul modeli olmak.

MİSYON

Öğrencilerin kendine özgü niteliklerini yitirmeden, doğaya ve çevresine duyarlı, kültürlere ve farklılıklara saygılı, sorgulayıcı bakış açısına sahip, kendine güvenen, iletişimi güçlü,milli ve manevi değerleri özümsemiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olmalarını sağlamaktır.