Telefon

İlkokul

Yaşadığımız yüzyılda dünyanın küçük bir köy haline gelmesi İngilizcenin uluslararası ticaret, iletişim ve akademik dil olması bizleri bu dilin öğrenilmesi gerçeği ile yüz yüze bırakmıştır. 21. yüzyılın değişen öğrenci profili, İngilizce öğretim programlarının zamana uygun olarak güncellenmesini gerektirmektedir. Yeniden ele alınmış İngilizce öğretim programı, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin olmanın yanı sıra, küresel farkındalık, dünya vatandaşı olma, farklı görüş ve kültürlere saygılı olma, iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerini de geliştirmelidir.

 

Anaokulu –İlkokul ve Ortaokulda İngilizce Dersi müfredatında, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeyleri - temel (A1- A2), bağımsız (B1-B2) kullanıcı - referans alınmış; öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeylerine göre geliştirilecek beceriler göz önünde bulundurulmuştur.

Altınkürede İngilizce öğretim programı, öğrenenlerin öğrenme yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlara dayalıdır.. Farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak, anaokulundan 8. sınıfa kadar dilbilgisi yapıları ve sözcük bilgilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, öğrencileri, iletişimin en önemli araç olduğu günümüz dünyasına hazırlamak için sistematik biçimde geliştirilmektedir. Dil bilgisi kuralları öğrenciye doğrudan verilmeden, öğrenciler verilen örneklerden yola çıkarak kuralları kendileri bulmakta ve keşfetmektedir.. Böylece, dil yapıları ile ilgili keşfetme, sorgulama ve anlama aşamalarından oluşan süreç sonunda, öğrenci dilbilgisi kurallarını keşfedecek ve içselleştirebilecektir. İngilizce, ders konusu olarak değil, bir etkileşim ve bilgi aracı olarak görülmektedir

 

 

 

Yapılan bir çok araştırma gösteriyor ki, yabancı dil için en uygun zaman küçük yaş gruplarıdır. Beşinci sınıfa geçen öğrencilerimiz için, ortaokul kademesinde “5. Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı” ile başlayan ve yoğun bir öğrenme süreci sonrası B1 seviyesine kadar ulaşabilen önemli bir süreçtir. Hazırlık sınıfı niteliğindeki 5. sınıfta 15 saatlik yoğun bir İngilizce eğitimi verilir.  Altı, yedi ve sekizinci sınıfta ise öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak için, yaşlarına uygun etkinlikler ve ders içerikleri sunulmakta, akademik çalışmalar yapılmaktadır.

 Dil öğrenimindeki dört temeli oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirildiği, İngilizce sunum ve projelerle desteklenen bir programdır. Bu program aynı zamanda ortaokulun sonraki yıllarında uygulanan İngilizce Eğitimi için hazırlık anlamı taşımaktadır.

 

 

Ortaokul yabancı dil eğitiminde ayrıca haftada iki saat 2. yabancı dil olarak Almanca eğitimi vardır.