Telefon

Yeniden Yapılandırılmış İngilizce Öğretim Programı

Yeniden Yapılandırılmış İngilizce Öğretim Programı
  • 17 Mayıs 2023

Yaşadığımız yüzyılda dünyanın küçük bir köy haline gelmesi İngilizce’nin uluslararası ticaret, iletişim ve akademik dil olması bizleri bu dilin öğrenilmesi gerçeği ile yüz yüze bırakmıştır. 21. yüzyılın değişen öğrenci profili, İngilizce öğretim programlarının yenilenmesini gerektirmektedir. Yeniden yapılandırılmış İngilizce öğretim programı, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin olmanın yanı sıra, küresel farkındalık, farklı görüş ve kişilere karşı anlayış sergileme, iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerini de geliştirmelidir.
Altınkürede İngilizce öğretim programı, öğrenenlerin öğrenme yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlara dayalıdır.. Farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak , anaokulundan 8. sınıfa kadar dilbilgisi yapıları ve sözcük bilgilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, öğrencileri, iletişimin en önemli araç olduğu günümüz dünyasına hazırlamak için sistematik biçimde geliştirilmektedir. Dil bilgisi kuralları öğrenciye doğrudan verilmeden, öğrenciler verilen örneklerden yola çıkarak kuralları kendileri bulmakta ve keşfetmektedir.. Böylece, dil yapıları ile ilgili keşfetme, sorgulama ve anlama aşamalarından oluşan süreç sonunda, öğrenci dilbilgisi kurallarını keşfedecek ve içselleştirebilecektir. Ayrıca, öğretim programı öğrenimi kolaylaştırmak için İngilizce kullanımıyla disiplinleri bir araya getiren ve öğrenenlerin deneyim ve bilgilerini sorgulamasını ve bağlantı kurmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşıma dayalıdır. İngilizce, ders konusu olarak değil, bir etkileşim ve bilgi aracı olarak görülmektedir.

Murat SUBAKAN

İngilizce Öğretmeni

(Altınküre Ortaokulu)

Diğer İçerikler

İletişim Kazaları

İletişim Kazaları

02 Ağustos 2023

Değişimin Algoritması

Değişimin Algoritması

30 Mayıs 2023

DOSTLUK

DOSTLUK

17 Mayıs 2023

Sanat

Sanat

17 Mayıs 2023

Donanımlı insanların altyapısında okumanın yeri ayrıdır.

Donanımlı insanların altyapısında okumanın yeri ayrıdır.

17 Mayıs 2023